Warunki użytkowania

To oświadczenie dotyczy wszystkich stron Aprzepisy.pl i wszystkich powiązanych kanałów rss. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na te warunki użytkowania, wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje oraz że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z niniejszych warunków, korzystanie lub dostęp do tej witryny jest zabroniony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i znakami towarowymi.

1. Licencja na użytkowanie

Dozwolone jest tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (treści tekstowych i graficznych) ze strony internetowej Aprzepisy.pl do użytku osobistego i niekomercyjnego wyłącznie do celów przeglądowych. Oznacza to udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności. Na mocy tej licencji nie możesz:

1. edytować, kopiować lub wykorzystywać obrazy lub materiały;
2. wykorzystywać obrazy / materiały do ​​celów komercyjnych lub do jakiejkolwiek prezentacji publicznej (komercyjnej lub niekomercyjnej);
3. Próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na stronie internetowej Aprzepisy.pl
4. usunąć prawa autorskie lub inne zastrzeżone oznaczenia z obrazów / materiałów;
5. lub przenieś obrazy / materiały na inną osobę lub „odbij” obrazy / materiały na innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków i może zostać rozwiązana przez Aprzepisy.pl w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały będące w posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

2. Wprowadzenie treści i warunki użytkowania materiałów

Wstawiając obrazy i treść (podpisy tekstowe), zezwalasz na ich używanie przez stronę internetową Aprzepisy.pl i zgadzasz się na:

1. użytkownik, który przesłał treść, oświadcza, że ​​jest właścicielem praw autorskich lub otrzymał pozwolenie / licencję na ich użycie i wstawienie;
2. przyznać Aprzepisy.pl niewyłączne prawa do korzystania z materiałów zamieszczonych za pośrednictwem strony internetowej Aprzepisy.pl;
3. zezwalasz Aprzepisy.pl na wykorzystywanie zdjęć do celów public relations, reklam na stronie internetowej w celu wsparcia i innych celów drukowania.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały na stronie Aprzepisy.pl są dostarczane „tak jak są”. Aprzepisy.pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i odrzuca wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub naruszenia własności intelektualnej lub innego naruszenia. Ponadto Aprzepisy.pl nie wydaje żadnych oświadczeń dotyczących dokładności komunikacji, które mogą wynikać z wykorzystania materiałów na jej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z tymi materiałami lub materiałami z innych stron internetowych powiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Aprzepisy.pl ani jego współautorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działaniu) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie Aprzepisy.pl, w tym w przypadku gdy Aprzepisy.pl lub upoważniony przedstawiciel Aprzepisy.pl został powiadomiony, ustnie lub na piśmie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Zmiany i błędy drukowania

Materiały opublikowane na stronie Aprzepisy.pl mogły zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Aprzepisy.pl nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na stronie internetowej nie będzie w 100% poprawny, kompletny lub aktualny. Aprzepisy.pl może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Aprzepisy.pl nie ma obowiązku aktualizowania materiałów.

6. Linki zewnętrzne

Aprzepisy.pl nie kontroluje wszystkich stron linkujących do jego witryny i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron z linkami. Podając linki do innych stron, Aprzepisy.pl nie potwierdza dokładności, certyfikacji ani gwarancji informacji dostępnych na tych zewnętrznych stronach. Korzystanie z takich stron jest na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

7. Zmiany w Regulaminie

Aprzepisy.pl może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony, zgadzasz się i jesteś związany aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.

8. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Aprzepisy.pl podlegają prawu Republiki Czeskiej, niezależnie od sprzeczności z przepisami prawa.

Ogólne warunki mają zastosowanie do tej witryny.

9. Ochrona danych osobowych

Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o odwiedzających podlegają polityce prywatności.
×

Twój przepis został zapisany

Zapisz się do was przechowywanych receptur później dostali


Zastrzeżenie | Bezpieczeństwo