Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i utworzenia profilu użytkownika


Twoje dane przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie za zgodą klienta. Wyłącznie od niego zależy, czy wyrazić zgodę w proponowanym przez nas zakresie. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną już zgodę można cofnąć. Jesteśmy związani zakresem udzielonej zgody i w pełni ją szanujemy.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w celu utworzenia profilu użytkownika oraz świadczenia usług i aplikacji na stronie Aprzepisy.pl. E-mail może służyć do wysyłania informacji o stanie konta użytkownika oraz do wysyłania wiadomości reklamowych lub biznesowych. Użytkownik ma możliwość wypisania się z subskrypcji w dowolnym momencie.

Zakres przetwarzania

Przetwarzamy następujące dane użytkownika: nazwa użytkownika, adres e-mail, adres IP; w stosownych przypadkach: imię, nazwisko, płeć.

Czas przetwarzania

Przetwarzamy opcjonalne dane osobowe przekazane lub zmodyfikowane przez Ciebie w dowolnym momencie podczas rejestracji lub w dowolnym późniejszym terminie, które nie zostały wcześniej usunięte, do momentu zakończenia świadczenia Usługi. Będziemy przetwarzać treści wprowadzone przez Ciebie w ramach Usługi bez ograniczenia czasowego.

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celu i zakresie przetwarzania swoich danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych

Obowiązkiem administratora jest zapewnienie posiadaczowi danych wszystkich przetwarzanych na jego temat informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Korzystając z tego prawa, użytkownik zyskuje większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a także ma możliwość przekazania ich innemu administratorowi w tak uzyskanej formie.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo poprosić administratora danych o korektę w przypadku podejrzenia przechowywanych nieprawidłowych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub uczynienia niedostępnymi wybranych danych osobowych lub czasowego usunięcia opublikowanych danych.

Prawo do usunięcia

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone, oraz jeżeli minął prawny powód ich ewentualnej archiwizacji.

Prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik ma prawo podjąć uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu usunięcia wszystkich odniesień do swoich danych osobowych i ich kopii, jeśli przestanie istnieć jakikolwiek prawny powód ich ewentualnej archiwizacji.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub jeśli nie ma możliwości skorzystania z prawa do usunięcia.

Prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że ​​przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.


W przypadku braku zgody i danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć powyższych usług po wejściu w życie rozporządzenia europejskiego.Polityka prywatności


Informacje zebrane od odwiedzających

Informacje, takie jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki, strona odsyłająca i czas wizyty są gromadzone w postaci plików dziennika. Pliki cookie mogą służyć do przechowywania preferencji użytkownika podczas interakcji na stronie internetowej. Jeśli wymagana jest rejestracja, adres e-mail i nazwa użytkownika odwiedzającego zostaną zapisane na serwerze.
Na potrzeby narzędzi analitycznych wykorzystywane są kody / tagi konwersji lub piksele lub małe obrazy graficzne, które mogą być zawarte na naszej stronie internetowej w celu identyfikacji użytkowników oraz pomiaru ich ruchu i zachowania.


Jak informacje są wykorzystywane

Informacje o odwiedzających są wykorzystywane w celu zwiększenia wygody użytkownika podczas korzystania ze strony, na przykład w celu wyświetlania spersonalizowanych treści i ewentualnie reklam. Adresy e-mail nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.


Opcje odwiedzających

Jeśli zarejestrowałeś się w jednej z naszych usług, możesz zrezygnować z subskrypcji zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail otrzymanej podczas rejestracji. Korzystając z ustawień przeglądarki, możesz blokować pliki cookie, ale może to uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji witryny.


Ciasteczka

Pliki cookie to małe pliki z podpisem cyfrowym, które są przechowywane w przeglądarce internetowej i umożliwiają przechowywanie preferencji użytkownika, które są rejestrowane podczas odwiedzania strony internetowej. Można je również wykorzystać do śledzenia ponownych wizyt na stronie. Strony trzecie - firmy reklamowe mogą również wykorzystywać pliki cookie w celu wydajniejszego wyświetlania reklam. Jeśli nie zgadzasz się na stosowanie plików cookie, możesz ustawić zasady korzystania z plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji ...

Reklama

Reklamy są dostarczane przy użyciu zewnętrznych systemów reklamowych, takich jak Google. Zewnętrzne systemy reklamowe mogą wykorzystywać pliki cookie podczas wyświetlania reklam. Dostawca reklam Google korzysta z plików cookie, aby umożliwić odwiedzającym wyświetlanie reklam na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie i ich zainteresowań. Możesz zarządzać wyświetlaniem reklam Google za pomocą Ustawień reklam, w których możesz również zrezygnować z zainteresowania
×

Twój przepis został zapisany

Zapisz się do was przechowywanych receptur później dostali


Zastrzeżenie | Bezpieczeństwo